Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Strona korzysta z plików cookie. Dowiedź się więcej.
Zamknij
kosmetyczni.pl Linkedin kosmetyczni.pl Facebook
pl
en


Najnowsza publikacja, przygotowana na zlecenie Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A., miała swoją premierę 3 października 2023 r., podczas konferencji Green Trend Safari # Opakowania dziś i jutro.

 


Co warto wiedzieć o raporcie „Przydatność opakowań produktów kosmetycznych do recyklingu”?
 

Dla Kosmetycznych głównym celem raportu było sprawdzenie i określenie sposobów poprawy recyklingu opakowań powszechnie stosowanych w branży kosmetycznej. Związek pragnął także sformułować rekomendacje dotyczące ekoprojektowania pod kątem sortowania i recyklingu opakowań produktów kosmetycznych i zidentyfikować tzw. „quick wins”, czyli przypadki, w których niewielka lub precyzyjnie określona zmiana opa­kowania może prowadzić do znaczącej poprawy możliwości recyklingu danego opakowania, a w odniesieniu do całej branży kosmetycznej – zwiększyć odsetek opakowań po produktach kosmetycznych nadających się do recyklingu i faktycznie poddawanych recyklingowi.

W badaniach analizowaliśmy opakowania jedynie pod względem możliwości ich wysortowania i recyklingu. Raport nie jest więc analizą wpływu środowiskowego opakowań i oceny ich cyklu życia. Przydatność do recyklingu jest jednak jednym z głównych wymogów projektowanego rozporządzenia PPWR i branża kosmetyczna poszukuje rozwiązań, które pozwolą nam te wymogi spełnić. Docelowo, szukając rozwiązań dla ekoprojektowania zrównoważonych opakowań lub oceniając wpływ opakowań na środowisko, należy wziąć również pod uwagę inne elementy, w tym zużycie energii niezbędnej do recyklingu i transportu, ślad wodny, użycie zasobów lądowych i paliw kopalnych oraz wpływ na zmiany klimatu.

W ramach części badawczej przeprowadziliśmy szereg analiz i ocen wybranych, repre­zentatywnych dla branży kategorii opakowań produktów kosmetycznych pod ką­tem ich przydatności do recyklingu. Obejmowały one konsultacje ze zbierającymi, sortow­niami i recyklerami oraz testy wybranych opakowań w laboratoriach, sortowniach i zakładach recyklingu (głównie pod kątem rozpoznawalności materiału, obecności we wsadzie do pro­cesu, wpływie na proces recyklingu danej struktury). Część badawcza przyniosła nowe wnioski dotyczące zachowania opakowań po produktach kosmetycznych w procesie zago­spodarowania odpadów na różnych jego etapach. Pokazała wstępne dane, ile jest opakowań po produktach kosmetycznych w poszczególnych strumieniach odpadów komunalnych. Do­starczyła nowych informacji na temat projektowania opakowań dla recyklingu – jakie elemen­ty opakowań kosmetyków mogą stanowić barierę dla recyklingu i jakie działania zastosować, aby zwiększyć przydatność tych opakowań do recyklingu. Jest to pierwsza tego typu analiza branżowa wykonana i udostępniona szeroko na polskim rynku.

Raport prezentuje, co dzieje się z opakowaniem kosmetyku po jego wyrzuceniu, które opa­kowania mają szansę zostać właściwie wysortowane i jakie opakowania i materiały z du­żym prawdopodobieństwem zostaną przetworzone, a jakie z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną podda­ne recyklingowi, powodując dodatkowo utrudnienia w recyklingu innego materiału.

Na końcu przedstawiliśmy rekomendacje dotyczące ekoprojektowania opakowań pro­duktów kosmetycznych w celu poprawy recyklingu. Uwzględniają one zarówno różnorodność procesów, jak i różnorodność opakowań produktów kosmetycznych na rynku. Mamy na­dzieję, że pomogą producentom podejmować właściwe decyzje projektowe.


Pobierz raport Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego „Przydatność opakowań produktów kosmetycznych do recyklingu” [klik]