Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Strona korzysta z plików cookie. Dowiedź się więcej.
Zamknij
kosmetyczni.pl Linkedin kosmetyczni.pl Facebook
pl
en

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA STRONY WWW.KOSMETYCZNI.PL

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że poprzez portal internetowy www.kosmetyczni.pl możemy gromadzić Państwa dane osobowe (zwłaszcza w zakresie informacji podanych w formularzach kontaktowych oraz zawartych w plikach „cookies”) przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności.§ 1
Informacje ogólne

 1. Administratorem Państwa danych jest Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego (ul. Widok 16 lok. 5; 00-023 Warszawa), zwany dalej „Administratorem”
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy korespondencyjnie lub drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@kosmetyczni.pl
 3. Administrator jest właścicielem serwisu kosmetyczni.pl

 § 2
Cele i podstawy przetwarzania danych na portalu kosmetyczni.pl

 1. Poprzez portal kosmetyczni.pl Administrator może zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe.
 2. Administrator zbiera Państwa dane osobowe (w postaci imienia, nazwiska, nazwy firmy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu e-mail oraz innych danych podanych w treści wiadomości) w szczególności poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie kosmetyczni.pl/pl/kontakt.html , w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.
 3. W powyższym przypadku przetwarzanie danych może następować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b (podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy) lub art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie).
 4. W przypadku osób, które wyrażą zgodę na otrzymywanie komunikatów i informacji handlowych, Administrator będzie przetwarzał wskazane w formularzu kontaktowym w celu kierowania komunikatów marketingu bezpośredniego oraz innych informacji dotyczących działalności Administratora.
 5. W powyższym przypadku przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na działaniach promocyjnych i informacyjnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda marketingowa).
 6. Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie okresu, dla którego ich przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na realizację celów wskazanych powyżej.

 § 3
Korzystanie z Fanpage facebook.com/kosmetyczni

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających z Fanpage facebook.com/kosmetyczni są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym Fanpage, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.
 2. Podanie danych osobowych na Fanpage facebook.com/kosmetyczni jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.facebook.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage facebook.com/kosmetyczni odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z Fanpage.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.facebook.com znaleźć można pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation . Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować Fanpage www.facebook.com/kosmetyczni lub usunąć konto w serwisie www.facebook.com.
§ 4
Korzystanie ze strony linkedin.com/company/kosmetyczni-pl/

 1. Dane osobowe użytkowników korzystających ze strony linkedin.com/company/kosmetyczni-pl/ są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.
 2. Podanie danych osobowych poprzez stronę linkedin.com/company/kosmetyczni-pl/ jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company zasady funkcjonowania serwisu www.linkedin.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia do Administratora.
 3. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony linkedin.com/company/kosmetyczni-pl/ odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu linkedin.com znaleźć można pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować stronę www.linkedin.com/company/kosmetyczni-pl/ lub usunąć konto w serwisie www.linkedin.com

§ 5
Pliki cookies

 1. Portal kosmetyczni.pl używa plików cookies, a Administrator przetwarza znajdujące się w nich dane na potrzeby utrzymania i optymalizacji portalu.
 2. Pliki cookies są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www, przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 3. Przetwarzane przez Administratora dane zawarte w plikach cookies mogą dotyczyć Państwa adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do strony za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Gromadzone adresy IP są anonimowe.
 4. Przetwarzane przez Administratora dane zawarte w plikach cookies służą do prowadzenia analityki strony www, tj. do monitorowania liczby Użytkowników oraz ich zachowania na stronie, w celu usprawniania funkcjonalności portalu.
 5. Użytkownik może podjąć decyzję o zmniejszeniu lub zwiększeniu zakresu dostępu Administratora do informacji zawartych w plikach cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.
 6. Pliki cookies będą przetwarzane przez okres określony w ustawieniach Państwa przeglądarek internetowych.
 7. Korzystanie z plików cookies jest dobrowolne, ale brak podania informacji w nich zawartych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z części funkcjonalności oferowanych przez portal kosmetyczni.pl

Szanowni Państwo,

W związku z faktem, że poprzez portal internetowy www.kosmetyczni.pl możemy gromadzić Państwa dane osobowe (zwłaszcza w zakresie informacji podanych w formularzach kontaktowych oraz zawartych w plikach „cookies”) przedstawiamy informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności.§ 6
Zasady przetwarzania danych i przysługujące uprawnienia

 1. Administrator chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dba o bezpieczeństwo danych oraz szanuje prawo do prywatności.
 2. Przetwarzanie wszelkich danych następuje wyłącznie na zabezpieczonych serwerach, z zachowaniem zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator udostępnia Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie, niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania portalu kosmetyczni.pl Administrator nie będzie udostępniał Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Administrator nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego przetwarzania danych w rozumieniu art. 22 RODO.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora oraz prawo do żądania od Administratora ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem). Możecie Państwo także złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli mają Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych lub chcecie Państwo zrealizować uprawnienia wskazane powyżej prosimy o kontakt z Administratorem w formie korespondencyjnej lub pod adresem e-mail: iod@kosmetyczni.pl