Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Strona korzysta z plików cookie. Dowiedź się więcej.
Zamknij
kosmetyczni.pl Linkedin kosmetyczni.pl Facebook
pl
en

tekst-oklakda


Aby działania przemysłu były skuteczne, muszą funkcjonować w tzw. gospodarce o obiegu zamkniętym. A tę tworzą wszyscy uczestnicy łańcucha wartości opakowań:
  • producenci opakowań i inni przedsiębiorcy sektora tworzyw sztucznych,
  • producenci produktów w opakowaniach wszystkich branż,
  • ustawodawcy w Warszawie i Brukseli,
  • organizacje zarządzające odpadami,
  • organizacje odzysku,
  • recyklerzy,
  • konsumenci.

Model gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

System mający na celu położyć fundamenty pod innowacyjny sektor tworzyw sztucznych, w ramach którego przy projektowaniu i wytwarzaniu w pełni uwzględnia się aspekty ponownego użycia, naprawy i recyklingu, a wykorzystywane materiały są bardziej zrównoważone. Dąży do przejścia z liniowego modelu gospodarki na cyrkularny.
GOZ-obraz


Uważamy, że do osiągnięcia wspólnego dla wszystkich interesariuszy celu, jakim jest stworzenie zamkniętego obiegu tworzyw sztucznych w Polsce, niezbędne są:

1. aktywny dialog wszystkich uczestników łańcucha wartości opakowań,
2. stworzenie w Polsce odpowiednich ram prawnych dla nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania odpadami,
3. uczynienie recyklingu procesem łatwym, opłacalnym i dostępnym dla wszystkich branż w Polsce,
4. edukacja i kształtowanie postaw konsumentów,
5. wdrożenie przez przedsiębiorców rozwiązań w obszarze ekoprojektowania,
6. proporcjonalne wdrożenie Strategii Plastikowej w Polsce, uwzględniające dostępność technologii i szczególne nakłady, jakie muszą ponieść rodzimi przedsiębiorcy,
7. uwzględnienie obowiązujących wymogów dotyczących bezpieczeństwa kosmetyków dla zdrowia ludzi oraz stopień kontrybucji przemysłu kosmetycznego w szczegółowych rozwiązaniach wdrażających Strategię Plastikową

Konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych, które wyznaczałyby kierunek działań, ustanawiały wspólne standardy i systemy oraz wspierałyby innowacje. Osiągnięcie tych zmian wymagać będzie współpracy między wszystkimi uczestnikami rynku tworzyw sztucznych − od ich producentów, przez przetwórców produkujących opakowania z tworzyw sztucznych, przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek, recyklerów, po organizacje rządowe i konsumenta.