Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Strona korzysta z plików cookie. Dowiedź się więcej.
Zamknij
kosmetyczni.pl Linkedin kosmetyczni.pl Facebook
pl
en
19
mar
2024
Green Claims Directive – PE przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu

W stanowisku Parlamentu Europejskiego znalazły się następujące rozwiązania:

  • Wprowadzenie systemu uproszczonej weryfikacji, który może obejmować domniemanie zgodności, w przypadku niektórych twierdzeń środowiskowych. Priorytetowo mają być traktowane oświadczenia, które nie wymagają analizy pełnego cyku życia, ani stosowania skompilowanych metodologii ze względu na charakter twierdzenia. Ułatwiona byłaby również weryfikacja oświadczeń, opierających się na normach lub metodologiach uznanych przez Komisję. Umożliwiona byłaby certyfikacja twierdzeń i etykiet ekologicznych w oparciu o przepisy sektorowe, w sytuacji, gdy przewidują już weryfikację przez stronę trzecią. Uproszczony system miałby być ustanowiony na drodze aktu delegowanego wydanego do 18 miesięcy po wejściu w życie dyrektywy. Jest to korzystny zapis, który umożliwi uniknięcie standardowej procedury weryfikacji, która może być czasochłonna i obciążająca finansowo dla przedsiębiorców.
  • Dowody potwierdzające twierdzenia dotyczące ekologiczności będą musiały zostać ocenione w ciągu 30 dni.
  • Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie przez Państwa członkowskie, aby koszt weryfikacji i certyfikacji był proporcjonalny do złożoność weryfikacji oraz wielkości i obrotów podmiotów MŚP otrzymałyby dodatkowy rok na dostosowanie się do przepisów dyrektywy.
  • Wprowadzenie zapisu dotyczącego oświadczeń dla produktów, które zawierają substancje klasyfikowane jako niebezpieczne. Parlament zasugerował dopuszczenie oświadczeń na produktach zawierających substancje niebezpieczne. Natomiast w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie dyrektywy Komisja przygotuje sprawozdanie dotyczące tego, jaka jest skala problemu i w stosownej sytuacji podejmie działania. Oznacza to, że oświadczenia środowiskowe na produktach zawierających składniki klasyfikowane jako CMR, PBT, vPvB, PMT oraz vPvM będą mogły być na ten moment stosowane.
  • Parlament uwzględnia w tekście kompromisowym możliwość stosowania systemów scoringowych, opartych na naukowych, niezależnych i powtarzalnych metodach oceny oraz podejściu uwzględniającym cykl życia.
  • W tekście zostały uwzględnione również kary. Na przedsiębiorstwa nakładane byłyby także kary, obejmujące czasowe wykluczenie z przetargów publicznych lub nałożenie kar finansowych.

Następne kroki

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, procedura dotycząca tego wniosku nie wygaśnie wraz z końcem obecnej kadencji. Projekt trafi jednak do drugiego czytania.
Po ustaleniu swojego stanowiska Rada może podjąć decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmów trójstronnych) z Parlamentem Europejskim. Jeżeli Rada zainicjuje rozmowy trójstronne i w trakcie negocjacji zostanie osiągnięte porozumienie, tekst porozumienia mógłby następnie zostać przyjęty jako wspólne stanowisko Rady (stanowisko z pierwszego czytania).
Wspólne stanowisko musiałoby następnie zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski w drugim czytaniu, najpierw przez komisje ENVI i IMCO, a następnie na posiedzeniu plenarnym kończącym procedurę (wczesne porozumienie w drugim czytaniu).
Jeżeli jednak rozmowy trójstronne nie odbędą się lub nie uda się osiągnąć porozumienia, wniosek zostanie poddany drugiemu czytaniu, podczas którego Parlament i Rada będą próbowały znaleźć kompromis na późniejszym etapie.

Tagi:
Tagi

Zobacz więcej tagów